Beden Eğitimi – Özel Düzce Oyna ve Öğren Anaokulu

Beden Eğitimi

beden

Beden Eğitimi ve Çocuk

0-6 yaş dönemi yaşamımızda gelişimin en hızlı olduğu ve hayatımızın temellerinin atıldığı kritik bir dönemdir. Bu dönemde öğrenilen her şeyin önemi büyüktür. Okul öncesi dönemde çocukların aldıkları eğitimle zihin yapısı geliştirilirken beden gelişimlerinin de desteklenmesi gerekir. Okul öncesi dönemde yapılan beden eğitimi bir taraftan çocuğun beden gelişimine katkıda bulunurken diğer taraftan birçok gelişim alanını da etkilemektedir.

 

Çocuklarda temel hareket becerilerinin kazanılmasında büyüme ve gelişmenin etkisinin yanında temel hareket becerilerinin dengeli bir biçimde geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu dengeli gelişimde çocuklara verilen doğru hareket tekniklerini içeren eğitim önemli bir rol oynamaktadır. Okul öncesi dönem eğitiminde, beden eğitimi etkinliklerine en az önem verildiğini üzülerek gözlemlemekteyiz. Oysa çocuklarda yürüme, koşma, sıçrama gibi temel hareketler yanında eğilmek, bükülmek, elle bir nesneyi fırlatmak gibi becerilerin erken yıllardan itibaren desteklenmesi gerekmektedir. Bu beceriler desteklendiği takdirde diğer gelişim alanlarını da olumlu olarak doğrudan etkileyecektir.

 

Uzmanlar beden eğitiminin araştırmacı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi, kavram gelişimi gibi bilişsel becerileri desteklediğini ifade etmektedir. Duyusal ve toplumsal yaşam becerilerinin gelişimi küçük ve büyük kas motor gelişimi sayesinde daha sağlıklı olmaktadır. Beden eğitimi etkinlikleri ile çocuğun bedensel farkındalığı artırılırken, yaşam boyu spor alışkanlığının alt yapısı da hazırlanmaktadır. Beden eğitimi sayesinde çocuklar, hareket becerilerinden çok daha fazlasını elde etme şansına sahip olmaktadır. Bu çalışma programımızda okul öncesi dönemde beden eğitimi ve spor etkinliklerinin önemi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca programımızda uygulamada dikkat edilecek noktalar, beden eğitiminde kullanılan temel etkinlikler ve öğretim model ve yöntemlerine yer verilmiştir

 

Beden eğitiminin çocuğun gelişimine olan katkılarını şu başlıklar altında maddeleştirebiliriz:

 • Çocukta kendi yaşam çizgisi için fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırır.
 • Kas kuvveti, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik, ve çeviklik gibi temel becerileri geliştirir; çocuğa düzgün duruş alışkanlığı kazandırır.
 • Küçük ve büyük kas motor gelişimini destekleyerek geliştirir.
 • Çocuğun arkadaşlarına ve oyun kurallarına saygı göstermesini, yenilgiyi ve başarıyı kabullenmeyi öğretir. Hoşgörü ve işbirliği kazandırır.
 • Dikkat ve düşünceyi bir noktada toplama, problem çözme, yaratıcılık ve hayal gücünü kullanma yeteneğini geliştirirken saldırganlık dürtüsünün olumlu yönde kanalize edilmesini sağlar.
 • Çocuğun benlik gelişimini olumlu yönde destekler.
 • Çocuğun motor işlemleri başarma yeteneği hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu yetenekleri hissetmesini sağlar. Oyun ve hareket etmenin verdiği sevinç, heyecan ve başarıyla bitirme gibi deneyimler çocuğun kendine olan güvenini geliştirmesine katkıda bulunur.
 • Çocuğun bedenini ve gücünü algılaması, güç kontrolünün sağlanmasına ve davranışlarını kontrolü altına almasına yardımcı olur.
 • Beden eğitimi çalışmalarında çocuğun bedenini daha iyi tanımasına vesile olurken yönerge takip becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.
 • Çocuğun kavram gelişimini destekler ve yön duyarlılığı kazanması için fırsat yaratır.
 • Çocuğun bireysel ve grup etkinliklerinde aktif rol almasını ve uyum sağlamasını  destekleyerek yardımcı olur.
Scroll to Top
Konuşmayı Başlat
Yardım İster misiniz?
Oyna ve Öğren Anaokulu Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi İçin Yazınız