Robotik Kodlama – Özel Düzce Oyna ve Öğren Anaokulu

Robotik Kodlama

cocuklarin-robotik-kodlama-ogrenmesi-1024x576

Robotik ve Robotik Kodlama Nedir?

Robotik ve kodlama iç içedir ve bilgisayar biliminin büyüleyici bir alanıdır. Robotik, çocuğunuzu erken yaşta STEM temelli öğrenmeyle tanıştırmak için harika bir yoldur. STEM, İngilizce’de; Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin baş harflerinin kısaltmasıdır. STEM’i , akademik kavramların gerçek dünya dersleriyle birleştirildiği, öğrenmeye yönelik disiplinler arası bir yaklaşım olarak tarif edebiliriz.

 

Robotik ve kodlamaya girmeden önce isterseniz robotlar hakkında biraz  bilgi sahibi olalım. Robot, sensörler tarafından alınan girdilere dayalı olarak belirli görevleri yerine getiren özerk (otonom) bir makinedir.

 

Robotik sayesinde birçok insan görevinin artık daha ucuza gerçekleştirildiği ve otomatikleştirildiği bir çağda yaşıyoruz. Hatta resmi olarak Suudi Arabistan vatandaşı olan bir robot olduğunu keşfetmek sizi şaşırtabilir! 2017 yılının Ekim ayında Sophia isimli robot, bir ülkenin vatandaşlığını alan ilk robot oldu. Ayrıca Sophia, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın tarihindeki ilk İnovasyon şampiyonu seçildi. Hatta Sophia için sanat müzayedesi bile planlandı.

 

Robotik; bilgisayar, yazılım, makine ve kontrol birimleri ile beraber uzay bilimlerini de içinde barındıran; birçok mühendislik disiplinin bir araya geldiği bir alandır. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, çocukların bu yeni sistemlerle daha çok içli dışlı olmasına neden olmaktadır. Çocuklar ebeveynlerinde gördükleri cihazlarla eninde sonunda tanışmaktadırlar. Bilgisayar ve akıllı cihazların çocuklar üzerinde olan olumsuz etkileri doğal olarak ebeveynleri endişeye düşürmektedir.

 

Çocukların, akıllı cihazlar ve bilgisayarla tanışmaları ve kullanmaları ne yazık ki engellenemez ve kaçınılmaz bir durumdur. Bu cihazlarla geçirdikleri süreler ve hangi amaçla kullandıkları çocukların sağlıklı gelişmeleri açısından önem taşımaktadır. İşte Robotik Kodlama burada devreye girmektedir. Robotik Kodlama sayesinde çocukların bu cihazlarla geçirdikleri sürelerin ortaya çıkardığı, olumsuz etkiler ortadan kaldırılmakta; zihinsel yeteneklerinin gelişimlerine olumlu katkılar sağlanabilmektedir.

 

Çocuğunuz Çağa Yön Versin

 

Yeni nesillerin teknoloji ile olan bağlarının güçlü tutulması ileride meslek seçimlerinde de fayda sağlayacaktır. Yeni nesil iş seçeneklerinde internet ve bilgisayar ağırlıklı meslekler yükseliş trendindedir. Bu nedenle okul öncesi çocuklar için kodlama eğitimi, çocuklarımızı çağın gerekliliklerine uygun biçimde yetişmelerine olanak tanır. Robotik kodlama ayrıca çocukların içinde bulundukları dünyayı daha iyi algılamaları için büyük önem taşır. Diyalektik düşünce, sayısal ve mantık bilinçlerinin gelişmesi gibi hayati fonksiyonların, henüz okul öncesi dönemde kazanılması Robotik Kodlama ile mümkün olmaktadır. STEM, aktif IQ üzerinde de olumlu etki yaratır ve çocukların çözüme odaklı yetişmelerine katkı sağlar. Robotik kodlama eğitiminin artan önemi nedeniyle okul öncesi çocuklar için için geç kalmamanız gerekir. Böylece çocuğunuz çağa ayak uydurmanın ötesinde gelecekte daha popüler mesleklere yönelme şansı bulabilir.

 

Robotik Kodlama Eğitimin çocuklar için kazanımlarını özetle şu başlıklar altında toplayabiliriz.

  • Analitik düşünce becerilerini geliştirmesi,
  • Bilgisayar dünyası ve Teknoloji ile tanışma,
  • Mühendislik konusunda algının oluşması ve geliştirilmesi,
  • Bilgi işlemsel düşünme becerisi kazanma,
  • Görsel ve uzamsal algılarının geliştirilmesi,
  • Çok boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi,
  • Akıl yürütme becerisinin gelişmesi,
  • Analiz yapma, sıralı düşünme becerisi kazanma,
  • Olaylara farklı bakış açılarından bakmayı öğrenme.
Scroll to Top
Konuşmayı Başlat
Yardım İster misiniz?
Oyna ve Öğren Anaokulu Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi İçin Yazınız