Yabancı Dil – Özel Düzce Oyna ve Öğren Anaokulu

Yabancı Dil

yabanci-dil

Yabancı Dil

Yabancı dil öğrenmek sizi daha zeki yapabilir mi? Araştırmalar, başka bir dil öğrenmenin öğrencilerin okuma, yazma ve matematik becerilerini geliştirdiğini ve yabancı dil çalışması ile daha yüksek standartlaştırılmış test puanları arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir.

 

Yabancı dil eğitimi, çocukların yaratıcı ve esnek düşünürler olmalarına yardımcı olur. Kanada Bilim ve Eğitim Merkezi'nin "Yabancı Dil Öğrenmenin Yaratıcılık Üzerindeki Etkileri" başlıklı bir araştırmasında, bir yabancı dil öğrenmenin dört farklı düşünme yeteneğini de geliştirdiğini buldu: Akıcılık, Ayrıntılandırma, Özgünlük ve Esneklik.

 

Yabancı dil öğretimi her yaşta verilebilir. Ancak okul öncesi dönemde belli kritik dönemlerde eğitime başlanmasının sağladığı önemli avantajlar vardır. Dil öğrenmede bu kritik dönemlerin önemi büyüktür. Bu süreç içinde 0–6 yaş arası dönemin yabancı dil öğrenme açısından önemi doğumdan itibaren 6 yaşına kadar çocuğun beynindeki algılama mekanizmasının çok aktif olmasından kaynaklanmaktadır. Okul öncesi dönemde çocuklara erken yaşta yabancı dil öğretmenin amacı çocuklardan yabancı dili ana dili gibi konuşmasını beklemek değildir. Çocuğun kendi dilinin ve kültürünün dışında başka dillerin ve kültürlerin olduğunun farkına varmasını sağlamak, bu kültürlere hoşgörülü olmayı öğretmektir. Böylece çocukların yabancı dil öğrenmeye olumlu bir tutum geliştirmesini sağlanmış olacaktır. Uzmanlar 0-5 yaş döneminin çocukların beyin işlevlerinin en yoğun olduğu dönem olduğunu işaret ediyorlar. Çocukların bu dönemde öğrendikleri yabancı dil anadili kadar iyi olmakta aynı zamanda erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuklar psikolojik yönden daha çabuk olgunlaşmaktadırlar. Okul öncesi dönemde dil edinimi becerisinin kazandırılması zamanın bolluğu nedeniyle daha kolay olmaktadır.

 

Dil öğreniminde başarı için dil eğitiminin temeli 0–6 yaş grubundayken atılmalıdır. 6 yaş sonrasında dil eğitimine başlayan çocukların erken yaşta başlayanlara oranla kelime dağarcıklarının daha kısıtlı olduğu ve cümle kurma yetilerininin eksiklikler gösterdiği araştırmalarla ortaya konulmuştur. Bunun sebebi algı mekanizmasının etkinliğinin azalmasından kaynaklanmaktadır. Araştırmalar bir çocuğun ne kadar erken dil eğitimine başlarsa uzmanlaşmasının da o oranda daha kolay olduğunu göstermiştir.

 

Çocuk beyni, hızla gelişmekte olan dinamik yapısı açısından yetişkin beyninden farklılık gösterir. İki yaşındaki bir bebeğin beyninde büyüklere kıyasla iki kat daha fazla bağlantı bulunması nedeniyle dillerdeki sesler arasındaki farkları ayırt edebilir. Genç beyin, bu bağlantıları kullanamadığı takdirde yani yabancı dili öğrenmek için değerlendirmediği takdirde hızla kaybetmeye başlar.

 

Diğer önemli nokta çocukları öğrenme teşvik etmektir. Öğrenmeyi eğlenceli bir hale getirmek yabancı dile ilk adımı dikkatle atmak konusunda yardımcı olacaktır.

 

Erken yaşta yabancı dil öğrenmenin çocuğa sağladığı faydaları şu başlıklar altında maddeleştirebiliriz:

 

  • Çocukta özgüven gelişimini sağlar: Farklı dilden kişilerle konuşabilmek, o dilde şarkılar söylemek, filmler izleyebilmek çocuğun özgüveni gelişimi üzerinde olumlu etki yaratır.
  • Çocuğun beyin gücünü artırmada etkili olur: Çocuk oyunlarla eğlenerek yorulmadan ve çok büyük çabalar sarf etmeden yabancı dil öğrenir.
  • Diğer derslerinde ve sınavlarda daha başarılı olmalarını sağlar: ABD’de yapılan araştırmalara göre erken yaşlarda yabancı dil eğitimi almış çocuklar, dil eğitimi almamış çocuklara göre girdikleri sınavlarda daha başarılı olmuşlardır.
  • Çocuğun matematiksel ve bilimsel kabiliyetini geliştirir: Doğru kişilerle ve metotlarla öğretildiği takdirde çocuk yabancı dili ana dili gibi gramer hakimiyeti ve aksanına sahip olarak konuşabilmektedir.
  • Geniş kültürlü olmasını sağlar: Yabancı dil sayesinde o dilin hakim olduğu kültür hakkında da bilgileneceği için tek dil bilen çocuklara göre daha geniş bir kültür anlayışına sahip olur.
  • Diğer derslere destek olur: Çocuğun okulda tercih edilen yabancı dili, diğer derslerinde başarılı olmasına yardım eder.
Scroll to Top
Konuşmayı Başlat
Yardım İster misiniz?
Oyna ve Öğren Anaokulu Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi İçin Yazınız