Düzce Robotik Kodlama Eğitimi – Özel Düzce Oyna ve Öğren Anaokulu

Düzce Robotik Kodlama Eğitimi

Neden Robotik Kodlama Eğitimi Veriyoruz?

Her yeni teknolojik gelişme, iş yapış biçimlerini etkiliyor, çeşitlendiriyor. Günümüzde blockhain, endüstriyel nesnelerin interneti, otonom makineler, nano sensörler ve dijital ikizler gibi teknolojik gelişmeler yeni iş alanları olarak ortaya çıktı. Bu işlerde görev yapacak nitelikli çalışanlara ihtiyaç duyuluyor. Willis Towers Watson’ın yaptığı bir araştırmaya göre bugün okula giden çocukların %60’ının henüz ortada olmayan bir işte çalışacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla, gelecekte Otonom Lojistik Uzmanı, İnsan-Teknoloji Entegrasyon Uzmanı, Aşırı Kapasite Sorumlusu gibi nitelikli meslekler karşımıza çıkabilir. Araştırmalar Koronavirüs pandemisinin de etkisiyle 10 yıllık bir gelişme beklenen dijitalleşme sürecinin 1-2 yılda tamamlandığını gösteriyor. Ülkenin en büyük sorunu diplomasız işsizler iken dijital dünyanın patlayan yeni nesil mesleklerinde sektörün uzmanları, “nitelikli eleman” eksikliğinden yakınıyorlar. Dolayısıyla Düzce Oyna ve Öğren Anaokulu olarak çocuklarımızın ilerleyen süreçte dijitalleşen dünyanın ihtiyaç duyduğu, bol kazançlı mesleklerine şimdiden hazırlayarak geleceğe yatırım yapıyoruz. Geleceğin popüler mesleklerinden bazılarına yönelik olan şu yazı sizlere fikir verebilir. Düzce robotik kodlama eğitimi alanında gelişmeye hazır bir il olup anaokulumuz bu gelişime destek vermektedir.

Düzce STEM Eğitimleri

STEM Nedir? STEM Eğitimi Neden Önemlidir?

STEM; İngilizce bilim (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (math) kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve gelişmiş ülkelerin eğitim sistemine hakim olmaya başlayan bir eğitim yaklaşımı olarak kabul ediliyor. Günümüzde anaokulundan yüksek lisans programlarına kadar uzanan STEM eğitimleriyle, öğrencilere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında disiplinler arası bir yetenek kazandırılmaya çalışılıyor.

STEM eğitimi programlarına dâhil olan öğrenciler; problem çözme, yaratıcılık, analiz, takım çalışması, bağımsız düşünme, girişimcilik, iletişim ve dijital okuryazarlık gibi geleceğin iş alanlarında kritik önem taşıyan niteliklere küçük yaştan itibaren edinme fırsatı buluyorlar.

STEM Eğitimi Neleri Değiştirecek?

Günümüzde küresel ekonomi giderek değişiyor. Yapay zekânın ilerlemesiyle kullanım sıklığı artan otomasyon uygulamaları ve Dijital Sanayi gibi teknolojik gelişmeler,  geleceğin mesleklerini inşa ediyorlar. Bu mesleklere istihdam edilecek çalışanların STEM eğitimi alıp almadığı önem kazanıyor. STEM aracılığıyla geliştirilen beceriler, öğrencilere okulda ve sonrasında başarılı olmaları için temel yetenekler sağlıyor.

STEM Eğitimi Nasıl Olmalı?

STEM nitelikleri ve becerilerine sahip nitelikli işgücü için işveren talebinin her geçen gün artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Şu anda en hızlı büyüyen endüstrilerdeki işlerin %75’i STEM becerisi gerektiriyor. Rekabetçi olmak için, tüm dünyada değişen iş gücüne ayak uydurabilecek insanların yetişmesi gerekiyor.

STEM eğitiminin mümkün olduğunca erken başlaması gerektiği birçok uzmanın ortak görüşü. King’s College London’a göre, çocukların bilime ilişkin merakları ve STEM alanında kariyer istekleri 14 yaşından önce, yani henüz ilkokuldayken hatta anaokulundayken ortaya çıkıyor. Çocukları STEM alanında ilgili tutmak bilime heyecan duyan bir neslin yetiştirilmesini sağlamak bakımından da önem taşıyor. STEM konusunda daha detaylı bilgiyi Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan STEM Eğitim Raporu’na göz atabilirsiniz.

Düzce’de Kodlama Eğitimleri Neden Önemli?

Çocuklarını erken yaşta teknik alanlarda donanım kazanarak STEM eğitimi anlayışına uygun gelişimlerini sağlamak isteyen ebeveynlerin başvurduğu yollardan biri de şüphesiz kodlama eğitimleri oluyor. Araştırmacılar, 3-7 yaş aralığındaki çocukların yabancı dil öğrenmelerinin daha kolay olduğundan yola çıkıyorlar. Uzmanlar, aynı yabancı dil gibi “Geleceğin dili olan” kodlama eğitimlerinin de olabildiğince erken yaşta verilmesi gerektiğini savunuyorlar. Özel Düzce Oyna ve Öğren Anaokulu’nda kodlama eğitimleri dersimiz bulunmaktadır.

Çocuklara yönelik kodlama dersleri STEM ve analitik zekâ becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğu gibi aynı zamanda işgücünde de önemli fırsatlar da sunuyor. Dolayısıyla geleceğin mesleklerinde çalışacak gençler henüz çocukken gerekli niteliklerle donatılmış oluyor. Üretimin Geleceğine Hazırlık başlıklı yazı bu açıdan ufuk açıcı bilgiler sunuyor. 

Kodlama Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Bir çocuğa kodlamayı nasıl açıklarsınız?

Basitçe söylemek gerekirse, kodlama, bilgisayarların anlayabileceği bir dil kullanarak bir bilgisayara talimat vermektir. Çocuklar, programlamaya bağlı olmayan kodlama etkinlikleri ve oyunlarla başlayarak temel programlama kavramlarını öğrenebilirler.

Kodlama nedir ve nasıl çalışır?

Kodlama, bir bilgisayara ne yapacağını söyleyen talimatlar yazma işlemidir. Bilgisayar programcıları belirli bilgisayar dillerini kullanarak talimatlar yazarlar ve bu talimatlar bilgisayarların karmaşık programları çalıştırmasını sağlar.

Basit terimlerle kodlama nedir?

Basit bir ifadeyle kodlama, bilgisayarlara anladıkları bir dilde talimat verme sürecidir.

Kodlama öğrenmek neden önemlidir?

Kodlamanın öğrenilmesi önemlidir çünkü size eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık gibi önemli becerileri öğretir. Kodlama, işgücünde değer verilen bir beceridir.

Kodlamanın faydaları nelerdir?

Kodlama öğrenmenin birçok faydası vardır. Her şeyden önce, işgücünde çok değer verilen bir beceridir ve bilgisayar programlama ile ilgili işler katlanarak büyümektedir. Bilgisayarın ötesinde, kodlama eleştirel düşünmeyi, problem çözmeyi, yaratıcılığı ve esnekliği öğretir.

Kodlama Gelecek İçin Neden Önemlidir?

Kodlama, dijital dönüşümün önemli bir parçası olduğu için gelecekte önemli bir beceridir. Çoğu hizmet ve ürün dijitalleştirildiğinden, kodlama becerileri gerektiren işlerin sayısı katlanarak artacaktır.

Kodlama Nedir?

Kodlama bilişim dünyasındaki cihazların işlevlerini yerine getiren söz dizimleridir.

Kodlamanın Faydaları Nelerdir?

 • Dikkati arttırır.
 • Motivasyon sağlar.
 • Konsantrasyon ve odaklanmayı arttırır.
 • Problem çözme ve analitik düşünme yetisi kazandırır.
 • Olaylara farklı bakış açısı ile bakmayı sağlar.
 • Olasılıkları düşünmeyi, duruma göre alternatif çözümler üretmeyi sağlar.
 • Algoritmik düşünme becerisi gelişir.
 • Sorunlara karşı çözümleme becerisi sağlar.
 • Başardıkça özgüven artar.
 • Matematik, Bilim ve Fen alanında çalışmaları takip etmek gerektirdiğinden bilgi düzeyini arttırmayı sağlar.
 • Üretmeyi ve üretmenin verdiği mutluluğu yaşatır.
 • Çocuklarda soyut kavramları görselleştirmeyi sağlar.

Kodlama ve Robotik Kodlama

Kodlamayı aslında iki bölüme ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi kodlama. Yani bilgisayarda yazdığınız bir yazılımın bilgisayarda çalışması. İkinci kısım ise robotikle kodlamayı birleştirdiğimizde ortaya çıkan robotik kodlama kısmı. Yani yazdığınız bir yazılımın fiziksel ortamda bir robot, bir cihaz üzerinde çalıştığını görmek.

Düzce Robotik ve Kodlama

Robotik, çocuğunuzu erken yaşta STEM temelli öğrenmeyle tanıştırır. Robotik ve kodlamaya girmeden önce robotlar hakkında birkaç söz söylemekte fayda var. Robotu, sensörler tarafından alınan girdilere dayalı olarak tanımlanan belirli görevleri yerine getirebilen otonom bir makine olarak tanımlayabiliriz. Robotik sayesinde birçok insan görevinin artık otomatik makinelerle yapıldığı bir çağda yaşıyoruz. Yapay zeka ve makine öğrenimi robotiğin temel unsurlarıdır. Bu nedenle akıllı robotlar insanlardan daha doğru ve kesindir. Okulumuzda robotik kodlama eğitimi verilmektedir.

Artık resmi olarak Suudi Arabistan vatandaşı olan bir robot olduğunu keşfetmek sizi şaşırtabilir mi bilemiyorum. Doğrusu ben şaşırdım. Suudi Arabistan, İngilizce konuşan ve müslüman olmayan bir robota vatandaşlık veriyor. 2017 yılının Ekim ayında Sophia, herhangi bir ülkenin vatandaşlığını alan ilk robot oldu. Ayrıca Sophia, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın tarihindeki ilk İnovasyon Şampiyonu seçildi ve herhangi bir Birleşmiş Milletler unvanı verilen ilk insan olmayan kişi oldu. Robot Sophia ile ilgili daha geniş bilgi isteyen okuyucularımız sayfasına göz atabilirler.

Robotik İçin Hangi Kodlama Kullanılır?

Robotik için hem blok tabanlı kodlama hem de metin tabanlı kodlama kullanılır. Kodlama, bilgisayarlarla iletişim kurmanın yoludur. Kullanılabilir çok sayıda programlama dili vardır.

Blok tabanlı kodlama: Kodlamaya ilgisi olan öğrencilerin becerileri bu kodlama sayesinde ortaya çıkar. Blok tabanlı kodlama, birbirine kolayca bağlanabilen farklı şekillerdeki bloklardan oluşan bir yığın kullanır. Blok tabanlı kodlamada hata ayıklamak çok daha kolaydır. Blockly, VEXcode Vr ve Scratch’ı örnek olarak gösterebiliriz.

Metin tabanlı kodlama: Metin tabanlı kodlama, önceden tanımlanmış söz dizimine dayanır: belirli bir dil tarafından okunabilen bir kod listesi. Her bir kod satırını yazmanız gerektiğinden hata olasılığı da artarken blok tabanlı kodlamadan çok daha fazla zaman aldığı anlamına gelir. C/C++, Python, Java birkaç örnektir.

Scroll to Top
Konuşmayı Başlat
Yardım İster misiniz?
Oyna ve Öğren Anaokulu Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi İçin Yazınız