Düzce Görsel Sanatlar – Özel Düzce Oyna ve Öğren Anaokulu

Düzce Görsel Sanatlar

Anaokulu öğrencileri maceracı ve sezgiseldir. Dünyayı olduğu gibi kabul ederler ve daha büyük bir havuzdan belirli bilgileri izole etmekte zorlanırlar. Nesneleri mantıksal olarak kategorize etmezler. Anaokulu öğrencileri çizim yaparken gerçekçi orantı kullanmazlar. Kendileri için önemli olan şeyleri büyük ölçekte çizerler ve onlar için önemli olmayan şeyleri dışlayabilirler. Görsel olarak gördüklerini çizmek yerine, çizdikleri kişi veya nesne hakkında bildiklerini çizmeye meyillidirler.

Bu yaştaki öğrenciler için etkili dersler kısa ve tekrarlıdır. Tekrar, anaokulunda özellikle önemlidir çünkü öğrencileri denemeye teşvik eder ve onlara farkındalık geliştirmeleri için zaman verir. Bu yaşta algısal gelişim yoğundur. Ses, dokunma ve koku gibi çoklu duyuları uyaran deneyimler özellikle iyi çalışır.

Bir Sanat Eserine Bakarken Öğrenciler Şunları Yapabilir

 • Diğerlerinden farklı bir nesne seçer.
 • Parlak ve açık renklerin yanı sıra donuk ve koyu renkleri ayırt eder.
 • Kareler, üçgenler ve daireler gibi temel şekilleri tanır.
 • Uzun ve kısa, kalın ve ince, düz ve kavisli gibi çizgi türlerini tanımlar.

Tartışma Önerileri

Öğrencilere sanatın öğelerini belirlemek için alıştırmalar yaptırın. Örneğin, rehberli görünümlü bir aktivite renk, şekil ve çizgi unsurlarına odaklanabilir. Öğrencileri benzer ve farklı şeyleri karşılaştırmaya çağıran sorular sormak da bu sınıf düzeyinde etkilidir.

Sanat Üretimi İçin Öneriler

Çeşitli materyaller sağlayarak sezgiyi ve kendiliğinden ifadeyi teşvik edin. Bu, fikirlerin ve alanın özgürce ifade edilmesini sağlar. Örneğin, bir aktivitede, öğrencilere ıslak, kuru, opak ile seçimler ve deneyim kazandırmak için farklı boya türlerine (suluboya, poster boyası, tempera), pastel boyalara, tükenmez kalemlere, kurşun kalemlere ve çeşitli renk ve boyutlardaki kağıtlara erişim izni verebilirsiniz.

İki Boyutlu Üretim

Büyük boyutlu kağıtlar ve büyük fırçalar, ince motor becerileri gelişmeye devam eden bu öğrencilerin rahat çalışmasını sağlar. Öğrenciler, renk ve renk karışımını keşfetmek için boya kullanabilirler. Öğrencilerin sanat araçlarının isimlerini tanıma ve işlevlerini tanımlama becerilerini geliştirirler.

Üç Boyutlu Üretim

Kil ve kil ikameleri toplama ve çıkarma kavramlarını öğretir. Öğrenciler, üç boyutlu heykel kolajları oluşturarak dokuyu keşfedebilirler. Görsel sanatlar, çocukların ifade etmek, iletişim kurmak, düşüncelerine aracılık etmek, estetik keşif ve araştırma yapmak için kullandıkları çok çeşitli görsel modları kapsar. Görsel sanatlar olarak tanımlanan şey kültürel ve toplumsal değerlerle şekillenir. Bazı yaygın örnekler arasında resim, kil işi, heykel, kolaj, dokuma, inşaat, fotoğrafçılık, giyilebilir sanat, oymacılık ve baskı sayılabilir. Ancak ancak daha birçok görsel ifade ve keşif modu vardır.

Görsel Sanatlar Çocukların Öğrenmesini Nasıl Destekler?

Araştırmalar, görsel sanatların küçük çocukların deneyimlerini keşfedip temsil edebilecekleri, teorilerini derinlemesine düşünüp derinleştirebilecekleri ve düşünmelerini geliştirebilecekleri zengin bir alan olduğunu göstermiştir. Çocuklar, toplulukları tarafından değer verilen sembolik temsil ve iletişim sistemlerini görsel sanatlar aracılığıyla öğrenirler. 

7 Maddede Görsel Sanatlar Çocukların Öğrenmesini Desteklemesi

 1. İletişimi Kolaylaştırmak

Okuma yazma bilmeyen çocuklar için görsel sanatlar, keşfedebilecekleri ve kendi dünyalarına ilişkin algılarını paylaşabilecekleri temel bir araçtır. Görsel sanatlar, çocukların sözlü olarak ifade edilemeyen fikirleri iletmesine yardımcı olabilir; Bu, özellikle ikinci dili İngilizce olan çocuklar için önemlidir. Çocukların sanat eserlerinin anlamları her zaman açık değildir, ancak bazı durumlarda sanat yapma eylemi çocukları çalışırken konuşmaya teşvik edebilir. Bu gerçekleştiğinde, hem sanat eseri hem de birlikte meydana gelen diyalog, öğretmenlerin çocuğun düşüncesini daha iyi anlamalarına yardımcı olmada eşit derecede önemlidir.

Görsel sanatlar ayrıca, özellikle öğretmenler ortak projeler üzerinde çalışmaları veya ortak ilgi alanlarını birlikte keşfetmeleri için fırsatlar oluşturduğunda, çocukların birbirleriyle iletişim kurmasını destekler. Bu tür fırsatlar, çocukları fikir alışverişinde bulunmaya, çözümler düşünmeye ve işbirliği yoluyla ortak anlamlar geliştirmeye teşvik eder. Bu deneyimler ayrıca çocukları sözlü dillerini geliştirmeye teşvik edebilir.

 1. Aracı Düşünme

Araştırmacılar, görsel sanatların benzer bir şekilde çalışabileceğini önermek için dilin düşünmeye aracılık etmek için bir araç olarak hareket ettiğine dair Vygotsky‘nin teorisini temel aldılar ve çocukların görsel temsillerinin düşünceyle sözlü dilden daha yakından bağlantılı olduğunu buldular. Çocuklar gruplar halinde görsel sanatlar oluşturduklarında, düşünmeyi görsel olarak temsil etme eylemi, fikirlerini başkalarıyla paylaşmalarına olanak tanır. Bu, onların anlayışlarını birlikte inşa etme yoluyla dönüştürmelerini destekler. Böyle bir ortamda çocuklar, görsel medya ile çalışmak için akranlarından ilham alarak, içselleştirdikleri ve daha sonra farklı bağlamlarda yararlandıkları yeni fikirleri ve stratejileri deneyebilirler. Bu sayede görsel sanatlar çocukların üstbilişsel kapasitelerini geliştirmelerine destek olur.

 1. Kültürel bilgiyi geliştirmek ve kimlik oluşumunu teşvik etmek

Araştırmacılar ayrıca, diğer sanat alanlarıyla birlikte görsel sanatların, kültürel kimliğin ve ilişkili değerlerin küçük çocuklarla paylaşıldığı birincil bir araç olduğunu iddia ediyor. Öğretmenlerin görsel sanatlara nasıl değer verildiğine dair anlayış geliştirmelerinin önemli olduğunu savunuyorlar. Çocuklar için, kültürleri tarafından değer verilen görsel sanatları erken çocukluk ortamlarında deneyimlemek, kendilerine ve ailelerine nasıl değer verildiğine dair güçlü mesajlar iletebilir. Çocukların, erken yaşlarda kültürel olarak çeşitli sanat formlarına karşı bir takdir geliştirebilmeleri için görsel sanatların birçok farklı örneğine maruz kalmaları da çok önemlidir. Bu, galeriler, sanatçı stüdyoları ve yerel tarihi mekanlar gibi önemli kültürel alanları keşfetmek için yerel topluluk kuruluşlarıyla bağlantı kurarak başarılabilir.

 1. Yeteneği ve Hayal Gücünü Teşvik Etmek

Görsel sanatlar, çocukların hayal dünyalarına girmelerine ve eğlenceli düşünmeye dahil olmalarına izin verir. Çocukların hayal güçlerini geliştirmek, başkaları için empati göstermeyi öğrenmek için önemlidir. Yetenek, değeri olan benzersiz fikirler ve çözümler geliştirme kapasitesidir. Görsel sanatlar deneyi ve keşfi davet eder ve bu itibarla yeteneğin ve ‘olasılıklı düşünme’ olarak tanımlanan şeyin gelişimini destekler. Olasılıklı düşünmeyi teşvik etmek, problem çözme, azim, işbirliği ve başkalarından destek arama gibi temel öğrenme eğilimlerini geliştirir.

 1. Estetiği ve Sanatın Dilini Keşfetmek

Bazı çocuklar için görsel sanatlar, renk, doku ve görsel medyanın olanaklarını keşfetmenin bir yoludur. Bu çocuklar beceri ve teknik geliştirme fırsatlarından hoşlanırlar. Araştırmalar,  çocukların grup bağlamında yetenek fırsatlarına ek olarak kendi sanat eserlerini kavramsallaştırma fırsatlarına sahip olmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu onlara, isterlerse estetik keşfe kendilerini kaptırmaları için alan sağlar.

 1. Eleştirel Okuryazarlığı Geliştirmek

Çocuklara görsel iletişim biçimlerini yorumlamayı veya ‘okumayı’ öğretmek, 21. yüzyılda çocuklar sürekli olarak görsel metinlere ve çok modlu metinlere maruz kaldıkça giderek daha önemli hale geliyor. Çok modlu metinler, metin ve görüntünün birleştirilmesi gibi mesajları iletmenin iki veya daha fazla yolunu içeren metinlerdir. Bazı araştırmacılar, öğretmenlerin çocuklarla günlük çevrelerinde karşılaştıkları görüntüler hakkında konuşmalarının, anlamların sanatçı veya illüstratör tarafından nasıl aktarıldığını tartışmanın çok önemli olduğunu savunuyorlar. Bu, çocukların hikayeler gibi görüntülerin oluşturulduğunu ve mesajlar ilettiklerini anlamalarına yardımcı olur. Bu, görsellerle dolu bir dünyada hayati bir beceri olan görsel metinleri eleştirel olarak analiz etme yeteneğini geliştirmenin ilk adımıdır. Çocuklarla görseller hakkında konuşmak, onların kendilerinin de imgeler oluşturma, fikirleri başkalarına iletme veya fikirleri kendileri keşfetme kapasitelerine sahip olduklarını anlamalarını sağlar.

 1. Duygusal Destek Sunmak

Bazı çocuklar için sanat yapmak, deneyimlerini işlemenin birincil yoludur. Bu çocuklar için görsel sanatlarla meşgul olmak, duygusal sağlıklarını etkileyerek güne veya yeni bir merkez ortamına geçmelerine izin verebilir. Araştırmalar ayrıca sanat yapmanın stres düzeylerini önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip olduğunu bulmuştur. Çocukların sanat yapma araçlarına gün boyunca ve özellikle sabahları erişmeleri, bu çocukların alışmalarını desteklemek için önemlidir.

Görsel Sanatlar Deneyimlerini Desteklemede ve Kolaylaştırmada Öğretmenin Rolü Neden Bu Kadar Önemlidir?

Öğretmenler, çocukların erken çocukluk döneminde görsel sanatları nasıl deneyimledikleri konusunda çok önemli roller oynarlar. Bunun nedeni, sınıf ortamını oluşturan, hangi görsel sanat malzemelerinin ne zaman mevcut olacağına ve çocukların görsel sanatlarla nerede ve ne zaman meşgul olacağına karar verenlerin öğretmenler olmasından kaynaklanmaktadır. Düzce Özel Oyna ve Öğren Anaokulu olarak Düzce görsel sanatlar alanındaki başarılı eğitmenlerimiz ile çocuğunuza kalıcı bir bakış açısı çizip onu geleceğe emin adımlarla hazırlayacağımızdan kuşkunuz olmasın.

Scroll to Top
Konuşmayı Başlat
Yardım İster misiniz?
Oyna ve Öğren Anaokulu Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi İçin Yazınız