High Scope ve Waldorf Eğitim Yaklaşımı – Özel Düzce Oyna ve Öğren Anaokulu

High Scope ve Waldorf Eğitim Yaklaşımı

high-scope-waldorf-yaklasimi

High Scope Eğitim Yaklaşımı

High Scope okul öncesi eğitim yaklaşımı ABD’de David P. Weikart ve meslektaşları tarafından geliştirilen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımının temelinde çocukların bireysel olarak,kendi kendine öğrenmeleri yer alır. Diğer bir ifade ile High Scope programı okul öncesi eğitiminde “etkin öğrenme” kavramını ele alır. Bu sayede çocuklar kendi tercihlerini yapar, karar alma mekanizmalarının gelişir, sorumluluk almayı öğrenmelerler.  Etkin öğrenme; yaparak ve yaşayarak öğrenme olup çocuk tarafından başlatılan  bir süreçtir. Bu süreç çocuğun yeni bir kavramı kendi deneyimleri ile keşfetmesi ile devam eder. High Scope yaklaşımında, çocukların gelişimleri için önemli olan temel deneyimler yer alır. Bu temel deneyimler, çocukların bilgiyi işlemelerine, gelişmekte olan becerilerinin ilerlemelerine ve yetişkinlerin sınıf eğitim programını akıcı bir şekilde yürütmelerine yardımcı olur.

High Scope Eğitim Yaklaşımında Temel Deneyimler Nelerdir?

 • Etkin öğrenme (aktif öğrenme)
 • Yaratıcı temsil (yaşamak, ifade etmek)
 • Dil
 • Sınıflandırma
 • Sıralama
 • Sayı
 • Alansal ilişkiler
 • Zaman

High Scope Eğitim Yaklaşımında Planlama Zamanı Ne Demektir?

Planlama Zamanı; High Scope eğitiminin önemli süreçlerinden olup, çocukların ne tür çalışma (oyun) yapacaklarına karar verdikleri zaman dilimidir. 

Planlama Zamanı Çocuklara Ne Kazandırır?

Planlama zamanı, çocuklara tercihlerini özgüven ile dile getirmeleri için fırsat verir. Çocuklar çalışma faaliyetlerini onlara verilen belirli zaman diliminde kendileri yönetir. Böylece çocuklar planlama yaptıklarını, aldıkları kararları uyguladıklarını, sorunu çözdüklerini fark ederler.

High Scope programında “etkin öğrenme” pozitif yetişkin ve çocuk ilişkisiyle doğru orantılıdır. Yetişkinler, çocuklar adına empati yaparak çocuklarda problem çözme becerilerinin gelişmesine yardımcı olurlar.

High Scope Yaklaşımı ve Müfredat İçeriği

High Scope’un müfredat içerik alanı 8 tanedir. Küçük çocuklar için okula hazırlık boyutları ve önemli öğrenme hedefleri ile bağlantılıdır. Bu sekiz içerik alanının nasıl bir araya getirilerek ölçülebilir sonuçlara yol açtığının önemi anlatılacaktır.

High Scope Eğitiminde Öğretmenler Ne Yapar?

Bir High Scope sertifikalı öğretmenin bakış açısıyla, anaokulu çocukları öğrenmeye aktif bir şekilde dahil etmek ve temel okula hazırlık becerilerini oluşturmak için zemin hazırlanır. Çocuk ve yetişkinler arasında ortak kontrol sistemi içeren, benzersiz dinamikler dizisi olan High Scope yaklaşımı zamanla daha iyi ve geniş açılı anlaşılacaktır.

High Scope Yaklaşımı Neden Başarılı?

High Scope’un elli yıllık başarısı, sürekli olarak beş temel faktöre odaklanmasında bulunur:

 1. Önyargı Karşıtı, Kültüre Duyarlı Sınıflar
 2. Çocuk Merkezli, Öğretmen Tarafından Kolaylaştırılan Müfredat
 3. Aile Katılımı
 4. Çocukların Sosyal-Duygusal Gelişimi ve Travma Bilgili Eğitimcileri
 5. Bütünsel Çocuk Yaklaşımı

High Scope Eğitiminin Odağında Ne Var?

High Scope eğitiminde çocukların güçlü yönlerine odaklanılır. Hataları, yanlış alışkanlıkları öne çıkarılıp gündem olmaz. Oyuna dayalı, çocuk merkezli ve araştırmaya dayalı High Scope Müfredatı, özünde aktif öğrenmeyi içerir. Bir High Scope sınıfında, çocuklara amaçlı oyun yoluyla yaratıcı hayal güçlerini keşfetmeleri, etkileşim kurmaları ve kullanmaları için rehberlik edilir. İyi hazırlanmış öğretmenler, her çocuğun öğrenmesini gelişim seviyelerine göre destekler ve genişletir, böylece çocuklar okula hazır ve öğrenmeye istekli hale gelirler.

High Scope Yaklaşımı
High Scope Yaklaşımı

High Scope Eğitiminde Müfredat Nasıldır?

High Scope Müfredatı, küçük çocuklarda bağımsızlığı, karar vermeyi, işbirliğini, yaratıcılığı ve problem çözmeyi teşvik ederken zengin bir akademik temel sağlamak için benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır. High Scope Müfredatı, programların tüm öğrenciler için yüksek kaliteli bir deneyim sağlamasına yardımcı olan öğrenme hedefleri, etkili yetişkin etkileşimi stratejileri ve değerlendirme önlemleri içerir.

High Scope Eğitiminde Ortak Çalışma Nedir?

High Scope müfredatını kullanan öğretmenler, çocukların öğrenmesini desteklemek için ebeveynler ve diğer aile üyeleriyle ortak çalışır. Müfredat ve erken öğrenme hakkında bilgi sağlar, aile üyelerini sınıf etkinliklerine ve ebeveyn çalıştaylarına katılmaya davet eder. Çocukların ilerlemesini tartışır ve sınıf içi öğrenimini eve taşımak için fikirlerini paylaşırlar. Öğretmenler, anaokulu çocuklarının gelişimini ve öğrendikleri yeni bilgileri ebeveynlerine bildirmektedirler.

Anaokulunda High Scope Eğitimi Ne Tür Faydalar Sağlar?

High Scope’un erken çocukluk müfredatı, çocukların gelişimini ve öğrenmesini destekler ve yetişkinliğe kalıcı faydalar sağlar.

İlgilenen okuyucular için bebek ve yürümeye başlayan çocuk müfredatı ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Okul öncesi müfredatına bu içerikten ulaşabilirsiniz. 

High Scope Yaklaşımında Neler Var?

 1. Yetişkin ve Çocuk Etkileşimi

Öğretmenler çocuklarla ortak hareket ederler. Öğretmen, öğrenmeyi teşvik etmek için çocuklarla birlikte çalışır ve onlarla sözlü ve sözsüz iletişim kurar. 

Yetişkin ve çocuk etkileşimleri için temel stratejiler; 

 • Kontrolü çocuklarla paylaşmak, 
 • Çocuklarla ortak olarak etkileşim kurmak, 
 • Çocukları oyun ortamlarında desteklemek, 
 • Övme yerine cesaretlendirmek,
 • Çatışma çözmede çocukları desteklemek için problem çözme becerisi kazandırmaktır.
 1. Öğrenme Ortamı

High Scope eğitiminde sınıf, aktif bir öğrenme ortamına dönüştürülür. Bu amaçla sınıf; çocukların evi, kültürü ve dilini yansıtan çeşitli, açık uçlu materyallerle donatılır ve düzenlenir. Bağımsızlığa teşvik ederek ve çocukların planlarını gerçekleştirmeye yönelik düzenlenmiştir.

 1. Günlük Rutin

Çocuklara, dengeli ve çeşitli deneyimler kazanacakları bir gün sağlar. Çocuklar hem bireysel hem de sosyal olarak etkileşim kurarlar. Küçük ve büyük grup etkinliklerine katılırlar, temizliğe yardımcı olurlar. Yemek yerken de sosyalleşirler, kişisel bakım becerilerini geliştirirler ve farklı kas gruplarını çalıştırırlar. Günlük rutinin en önemli bölümü, çocukların ne yapacaklarına dair kararları almaları ve bu kararları hayata geçirmeleridir. Çocuklar bu kararları uygularken planla-yap-gözden geçir modelini uygulamış olurlar. Bu üst düzey düşünme becerileri, okulda ve hayatta başarılı olmak için gerekli olan yönetici işlevlerin gelişimi için gereklidir.

 1. Değerlendirme

Devamsızlık yapmayan anaokulu çocuğunun değerlendirilmesi aynı zamanda High Scope Müfredatının temelini oluşturan unsurdur. Çocukların doğal olarak oynadıkları oyunlarında biriktirdikleri gözlemler, öğretmenlerin çocuğun gelişimini değerlendirmesine ve anlamlı öğrenme deneyimleri planlaması için temel bilgileri içerir.

Waldorf Eğitimi Nedir?

Waldorf eğitimi, Steiner eğitimi olarak da bilinir. Rudolf Steiner’in eğitim felsefesine dayanmaktadır. Hayal gücü ve yaratıcılığa odaklanarak öğrencilerin entelektüel, sanatsal ve pratik becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Müfredat içeriğinde, öğretim yöntemlerinde ve yönetim işlerinde öğretmenler bireysel olarak özerktir.

Waldorf Okulları Ne Zaman Kuruldu?

İlk Waldorf okulu 1919’da Almanya’nın Stuttgart şehrinde açıldı. 75 ülkede 1.200’den fazla bağımsız okul ve yaklaşık 2.000 anaokulu ve ayrıca Türkiye’de 500’den fazla özel eğitim merkezi ile dünyanın en büyük bağımsız okul hareketi haline geldi. 40’tan fazla ülkede Waldorf okulu mevcuttur. Ayrıca çok sayıda Waldorf merkezli devlet okulu, sözleşmeli okul ve akademi ile evde eğitim hareketi vardır. Almanya, ABD ve Hollanda en çok Waldorf okuluna sahip olan ülkelerdir.

Waldorf Pedagojisi Nedir?

Waldorf pedagojisinde, küçük çocuklar pratik etkinlikleri bilinçsizce taklit ederek öğrenirler. Erken çocukluk müfredatı deneyimsel eğitime ve yaratıcı oyuna odaklanır. Müfredatın genel amacı “çocuğa dünyanın iyi bir yer olduğu fikrini aşılamaktır”.

Waldorf Anaokullarında Eğitim Nasıldır?

Waldorf anaokullarında; serbest oyun, sanatsal çalışma (örn. çizim, boyama veya modelleme), çember zamanı (şarkılar, oyunlar ve hikayeler), açık hava teneffüsü ve pratik görevleri (örn. yemek pişirme, temizlik) içeren düzenli bir günlük rutin kullanılır. Ritim ve tekrarlanan kalıplar önemlidir. Sınıfın, genellikle yaratıcı oyunlara uygun basit, doğal malzemelerden elde edilen aletler ve oyuncaklarla bir eve benzemesi amaçlanmıştır. Doğal malzemelerin kullanımı, çocukların estetik ihtiyaçlarını karşıladığı ve doğayla bağlarını güçlendirdiği için yararlıdır.

Waldorf Eğitim Yapısı Denilince Ne Anlaşılır?

Waldorf Eğitiminin yapısı, üç gelişim aşamasının veya “dönem”in her biri için farklı öğrenme stratejileri kullanan Rudolf Steiner tarafından geliştirilen bir çocukluk gelişimi teorisini izler. Bunlar erken çocukluk, ilköğretim ve ortaöğretim dönemleridir. Steiner, her aşamanın yaklaşık yedi yıl sürdüğünü söyler. Bu yaklaşımın belirtilen amacı, her öğrencinin “fiziksel, davranışsal, duygusal, bilişsel, sosyal ve ruhsal” yönlerini uyandırmaktır.

Waldorf Eğitiminde Ekran Kullanımına Bakış Nasıldır?

Waldorf anaokulu ve alt sınıflar genellikle öğrencilerin televizyon ve bilgisayar gibi elektronik ortamları kullanmalarını engeller. Bunun çeşitli nedenleri vardır: Waldorf eğitimcileri, bu kullanımın küçük çocukların gelişimsel gereksinimleriyle çeliştiğini düşünür. Ayrıca medya kullanıcılarının fiziksel olarak hareketsiz kalabileceğine ve medyanın uygunsuz veya istenmeyen içerikler barındırabildiği kabul edilir.

Özel Düzce Oyna ve Öğren Anaokulu olarak tüm dünyadaki eğitim yaklaşımlarını tarıyoruz, araştırıyoruz. Bize emanet edilen çocuklarınızı en iyi şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Detaylı bilgi için eğitim uzmanımızdan görüşme talep edin.

Scroll to Top
Konuşmayı Başlat
Yardım İster misiniz?
Oyna ve Öğren Anaokulu Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi İçin Yazınız