Doğa ve Orman Anaokulu – Özel Düzce Oyna ve Öğren Anaokulu

Doğa ve Orman Anaokulu

duzce-orman-anaokulu

Orman Anaokulu Nedir?

Orman Anaokulu, düzenli oturumlarla bütünsel büyüme için fırsatlar sunan, çocuk merkezli, ilham verici bir öğrenme sürecidir. Oyun oynamayı, keşfetmeyi ve risk almayı destekleyen uzun soluklu bir programdır. Doğal bir ortamda öğrenenlerden ilham alan çocuk, uygulamalı deneyimler yoluyla güven ve benlik saygısı geliştirir.

Orman Anaokulu, yeni ve yaratıcı öğrenicileri desteklemek için öğrenme stillerini ve becerilerini sürekli olarak geliştiren, dünya çapında binlerce eğitimli uygulayıcı tarafından paylaşılan bir gelişimsel değerler sistemine sahiptir. Kökleri, Orman Anaokulu’nun başladığı İskandinavya’da bir yaşam biçimi olarak görülen açık hava kültürü, serbest hava yaşamının mucidi Henrik Ibsen’e (friluftsliv) kadar uzanır. 1993 yılında İngiltere’ye gelmiş ve o zamandan bu yana güçlenerek gelişmiştir.

Orman Anaokulu Süreci Neleri İçerir?

Orman Anaokulu süreci, bilgi toplamaktan daha fazlasını verir, öğrencilerin sosyal, duygusal, ruhsal, fiziksel ve entelektüel olarak gelişmesine yardımcı olur. Öğrencilerin bir şeyler denemeleri ve risk almaları için güvenli, yargılayıcı olmayan, besleyici bir ortam yaratır. Orman Anaokulu, dünyayla derin ve anlamlı bir bağlantıya ve bir öğrencinin bu dünyaya nasıl uyum sağladığına dair bir anlayışa ilham verir.

Orman Anaokulunun Riske Yaklaşımı Nasıldır?

Orman Anaokulunda öğrencilerin gerçek dünya sorunlarını çözerek, kendilerine inanç ve direnç geliştirip, yeteneklerini sürekli olarak geliştirmeleri hedeflenir. Risk almak, zarar görme ihtimalinden daha fazlası olarak değerlendirilmektedir. Risk kavramına daha bütünsel olarak bakılmakta ve yapılan her işte riskler olduğu ve bunların üstesinden gelinmesiyle  gelişildiği farkındalığı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bundan dolayı Orman Anaokulu, katılımcıların sağlıklı, esnek, yaratıcı ve bağımsız öğrenenler olmalarına yardımcı olur.

Nitelikli Orman Anaokulu Nedir?

Nitelikli Orman Anaokulu; Orman Anaokulu ahlakını şekillendiren ve yöneten altı temel ilkenin tümüne bağlı olan bir sunumdur. Açık hava eğitiminin pek çok biçimi ve hepsinin muazzam değeri vardır, ancak Orman Anaokulu, erişim, uygulama ve etki açısından benzersiz altı ilkeyi benimser.

Orman Anaokulunu Benzersiz Kılan 6 İlke Nelerdir?

  1. Orman Anaokulu, tek seferlik veya seyrek ziyaretlerden ziyade, düzenli oturumlardan oluşan uzun vadeli bir süreçtir. Planlama, gözlem, derleme ve gözden geçirme devreleri her oturumu birbirine bağlayan köprü işlevi görür.
  2. Orman Anaokulu, öğrenen ile doğal dünya arasında ömür boyu sürecek bir ilişkinin gelişimini desteklemek için bir ormanlık alanda veya doğal bir ortamda gerçekleşir.
  3. Orman Anaokulu, var olma, gelişme ve öğrenme farkındalığı kazanan bir topluluk oluşturmak üzere, öğrenen merkezli bir dizi süreç kullanır.
  4. Orman Anaokulu, dayanıklı, kendine güvenen, bağımsız ve yaratıcı öğrencileri teşvik ederek, herkesin bütünsel gelişimini desteklemeyi amaçlar.
  5. Orman Anaokulu, öğrencilere çevreye ve kendilerine uygun, destekli riskler alma fırsatı sunar.
  6. Orman Anaokulu, mesleki uygulamalarını sürekli olarak sürdüren ve geliştiren nitelikli Orman Anaokulu uygulayıcıları tarafından yönetilmektedir.

Doğa Anaokulu

Doğa Anaokulu Nedir? 

Orman Anaokulu

Bir Doğa Anaokulu, doğal dış ortamlarda anaokulu çocuklarına doğal sistemler ve malzemelerle oynayabilecekleri, keşfedebilecekleri ve deneyimleyebilecekleri büyük miktarda zaman ve fırsat sağlar. Çocuklar için uygun olan her türlü hava koşulunda, eğitimcileri ile birlikte doğa olaylarını araştırmalarını ve yaşadıkları yeri keşfetmelerine olanak tanır. Neredeyse elli yıldır, Kuzey Avrupa’da erken yaştaki (3 ila 6 yaş) çocuklara açık hava deneyimleri sağlayan Doğa Anaokulları ve “Ya yağmur Ya da güneş” okulları bulunmaktadır. Avrupa’da eğitimin verildiği ortamlarda yapılan araştırmalar, çocukların üst seviye devlet okullarında daha başarılı olduğunu göstermiştir. Kuzey Avrupa’da elde ettiği başarılar sonrası Doğa Anaokulları Sistemi Avustralya, İngiltere ve Yeni Zelanda‘da açılmıştır.

Doğa Anaokulunun Yararları Nelerdir?

Doğada Olmaktan Faydalandırır

Oyun ve uygulamalı deneyimlerle öğrenen çocuklar, doğada olmaktan yarar sağlar. Araştırmalar, çocukların meşgul ve aktif olduklarında daha çabuk öğrendiklerini göstermiştir. Gelgitleri, yağmuru, rüzgarı ve ormanda baharın gelişini deneyimleyebilmek, anaokul çocuklarının doğal sistemlerin işleyişini daha net bir şekilde anlamalarını sağlarken, yerküreyle duygusal, anlamlı ve estetik bir ilişki geliştirmelerine olanak tanır. 

Çevre Bilinci Kazandırır

Anaokulu çocuklarımızda ve gelecek nesillerde çevre sorumluluğu bilinci oluşturmak herkes için giderek daha önemli hale gelmektedir. Bir tepeye tırmanmak ve diğer taraftan aşağı koşmayı yaşamak ve öğretmenin konu üzerinde konuşması; yerçekimini, enerji harcamanın ne demek olduğunu, denge ve çevikliği teşvik etmeyi ve çok daha fazlasını yaşayarak öğrenme kanıtları sağlar.

Sağlıklı Gelişim Sağlar

Çocuk gelişimi için, yeşil alanların çocuklar üzerindeki olumlu katkılarından faydalanır. Doğanın gelişime katkısını araştıran çalışmalar, çok sayıda cesaret verici kanıt sunmaktadır. Bulgular yeşil alanların, anaokulu çocuklarının gelişimi üzerindeki etkisini yansıtmaktadır. Bu etkiler farklı ortamlara yaygınlaştırılabilir ve genelleştirilebilir.

Canlılıkla Sağlıklı İlişki Kurmasını Sağlar

Açık havada olmak, canlılıkla daha fazla ilişki kurma anlamına gelir. Bu ilişki, doğal unsurların aracılık ettiği bir ilişkidir. Çocuğun varoluş ve diğer canlıları ve çevreyi anlamlandırmasına ilişkin cevaplar sunar.

Bilişsel Gelişim Sağlar

Yeşillikler içinde bulunan çocukların daha yüksek bilişsel işlevsellik seviyelerine sahip olma eğiliminde olduklarını göstermektedir. 

Çevre Vatandaşlığı Bilinci Sağlar

Doğal ortamlardaki anaokulu çocuklarının, dışsal özlemlere (örneğin, toplum yanlısı değer yönelimleri) daha fazla önem verdikleri görülmektedir. İçsel özlemlere [örneğin; kendine odaklı değer yönelimleri] daha düşük değer biçtikleri bildirilmiştir. Doğal olmayan ortamlarda yaşayan anaokulu çocuklarında ise dışsal özlemlere artan değer verme ve içsel özlemlerde değişiklik olmadığı gözleniyor. Literatürde, çevre yanlısı yetişkin aktif bireylerin, sıklıkla çocukluk veya ergenlikte olumlu doğa deneyimlerine sahip oldukları anlaşılmıştır. Ayrıca bu kişilerin doğal dünyayı takdir eden, ilgi gösteren çocukluk rol modellerine sahip oldukları görülmüştür.

Akıl Sağlığına Katkı Sağlar

Bulgular, doğanın insan sağlığı ve esenliğinde hayati bir rol oynadığını, parkların ve doğal rezervlerin, bireyler için doğaya erişim sağlamada önemli roller oynadığını göstermektedir. Çalışmalar, doğa ile temasın, ruh sağlığının bozulmasını önlemede etkili olduğunu ve sağlık açısından anaokulu çocukları için olumlu potansiyel sağlayabileceğini göstermektedir.

Çevre Yanlısı Yönelimlerin Artmasını  Sağlar

Yürüyüş yapma, ormanda oynama, kamp yapma, avlanma veya balık tutma gibi (vahşi) doğaya katılım veya çiçek toplama, tarım ürünleri toplama, ağaç dikme, tohum ve bitki bakımı gibi (evcilleştirilmiş) doğaya katılımlar; anaokulu çocuklarının doğayla kaynaşmasına büyük katkı sağlayan aktivitelerdir. Çocuklukta vahşi doğaya veya evcilleştirilmiş doğaya katılım, yetişkinlikte olumlu çevresel tutumlarla anlamlı bir ilişkiye sahiptir.

Diğer Avantajları Şunlardır:

  • Dikkat Yenileme Teorisi: Doğada yürümek veya doğa resimlerine bakmak, yönlendirilmiş dikkat becerilerini geliştirebilir. Doğa Anaokulları, yönlendirilmiş dikkat becerilerinde gelişmeye yol açan ortam türlerinin belirlenmesini sağlar.
  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan anaokul çocukları dikkatlerini bir işe yoğunlaştırmada ve uzun süre oturmakta zorlanırlar. Sonuçları düşünmeden bir şeyler yaparlar yani dürtüsel olabilirler. Bu da incinmeyle sonuçlanan durumların oluşmasına neden olabilir. DEHB teşhisi konan çocuklara destek olarak: Bir park ortamında yirmi dakika zaman geçirmek, farklı ortamlardaki aynı süre geçirmeye göre dikkat performansını daha fazla yükseltir. Doğa Anaokulları çocukların doğal ortamlarda zaman geçirmesine fırsatlar oluşturarak, dikkat becerisinin gelişmesine katkı sağlar.
  • Diğer bir fayda da, anaokulu çocuklarının doğa ortamında zihinlerini ve bedenlerini kullanarak geçirdikleri kaliteli zaman sonrası, ev içi öğrenme etkinliklerine odaklanmaya hazır olmaları olacaktır. Yerel bitkiler, hayvanlar ve hikayeler hakkında bilgi, bireysel olarak anaokulu öğrencilerinin ve tüm okul topluluğunun bilgilerini zenginleştirecektir.
Scroll to Top
Konuşmayı Başlat
Yardım İster misiniz?
Oyna ve Öğren Anaokulu Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi İçin Yazınız