Düzce Kreş ve Okul Öncesi Eğitim – Özel Düzce Oyna ve Öğren Anaokulu

Düzce Kreş ve Okul Öncesi Eğitim

düzce kreş

Düzce kreş deyince akla neden Oyna Öğren Anaokulu geliyor? Bu sorunun cevabını verebilmek için ‘İyi bir anaokulu nasıl olmalıdır?’ sorusunu cevaplamamız gerekiyor. Çocuğun gelişim hızı ve öğrenme kapasitesinin en yüksek olduğu kritik yıllar 0-6 yaş aralığıdır. Çocuğun kendini tanıması ve kendi yeterliliklerinin ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına varmasının büyük ölçüde bu dönemde gerçekleştiği uzmanlarca dile getiriliyor. İşte Düzce’deki kreşler bu yaştaki çocuklarımızın aynı zamanda diğer insanlar ve toplumsal kurallarla ilk karşılaşmanın gerçekleştiği sosyalleşme döneminde etkin bir rol üstlenir. Düzce kreşlerinde iyi bir okul öncesi eğitim için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Günümüz koşullarında evde verilen eğitimin desteklenmesinde kurumsal eğitimin katkısı gerekmektedir. Okul öncesi eğitim kurumları olan güzel Düzce’mizdeki kreşler, çocuğun çok yönlü gelişimini hedefleyen programlara sahip olması gereken eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar, aynı zamanda çocuğun bir sonraki eğitim-öğretim kademesine hazır oluşunda da önemli rol oynarlar. Yapılan araştırmalar; okul öncesi eğitim almış olan çocukların, okul öncesi eğitim almamış çocuklara göre sonraki eğitim kurumlarına daha kolay adapte olduklarını ve daha yüksek başarı performansı gösterdiklerini ortaya koymaktadır. O halde gelin Düzce kreşlerinin üstlenmesi gereken rolleri maddeler halinde sıralayalım.

13 Maddede Düzce’de Kreşlerin Üstlenmesi Gereken Roller

 1. Düzce’de kreşler, eğitimde çocuğun ve ailenin etkin katılımını sağlamalıdır.
 2. Düzce’de kreşler, çocuğa verilen eğitimin onun gereksinimlerine uygun olmasına özen göstermelidir.
 3. Düzce’de kreşler, verdikleri eğitimle demokratik anlayışın gelişmesine katkı koymalıdır. 
 4. Düzce’de kreşler, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önemi vermelidir.
 5. Düzce’de kreşler, eğitimde çocuğun bildiklerinden başlamak ve çocukların deneyerek öğrenmesine olanak sağlamak için çaba sarf etmelidir.
 6. Düzce’de kreşler, çocuklar için en uygun öğrenme yönteminin oyunla mümkün olduğunu kabul etmelidir.
 7. Düzce’de kreşler, öğretmenleri  eğitimde çocuğun, kendine saygı ve güven duyması için gerekli olan uygun tutumu sergilemelidir.
 8. Düzce’de kreşler, çocuğa öz denetim kazandırmayı hedeflemelidir.
 9. Düzce’de kreşler, grup kurallarını hep birlikte oluşturmalıdır. 
 10. Düzce’de kreşler, sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma davranışlarını özendirmelidir.
 11. Düzce’de kreşler, çocuğun çevresindeki çocuk ve yetişkinlerle olumlu ilişkiler kurmasını teşvik etmelidir.
 12. Düzce’de kreşler, uygulanan programlarda çocukların ihtiyaçlarına göre esneklik yaratmalıdır. 
 13. Düzce’de kreşler, programlar hazırlarken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra okulun, ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin özelliklerini dikkate almalıdır.
Düzce Kreş
Düzce Kreş

9 Maddede Okul Öncesi Eğitim Nasıl Bireyler Yetiştirmelidir?

 • Çağdaş toplumların talep ettiği
 • Duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen
 • Araştırmacı, meraklı, girişimci
 • Karşılaştığı problemlere çözümler ve alternatifler üretebilen
 • Kendi kendine karar verebilen
 • Kendi haklarına ve başkalarının haklarına saygılı olan
 • Sahip olduğu potansiyeli maksimum düzeyde kullanabilen
 • Yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilen
 • Kendi kendini denetleyebilen bireyler yetiştirebilmelidir.

Düzce’de bulunan her kreş çocuklarda bu özelliklerin geliştirilmesi için okul öncesinden başlayarak, temel değerlerin kazandırılması için çeşitli çalışmalar yapmalıdır. Düzce Oyna Öğren Anaokulu olarak çocuklarınızın temel değerlerini geliştirirken robotik kodlama gibi eğitimlerimizle çocuklarınızın bilimsel gelişimlerine de katkı sağlıyoruz.

Düzce’deki Kreşlerde Okul Öncesi Eğitimde Verilmesi Gereken Temel Değerler Nelerdir?

 • Güven: Bir şey yapabilme yeterliliğini hissetme duygusu.
 • Motivasyon: Yapmayı isteme
 • Çaba: Çok çalışmaya gönüllü olma
 • Sorumluluk: Gerekli olanı yapma
 • İnisiyatif: Kendi kendine karar verip harekete geçme kabiliyeti
 • Sebat: Başladığı işi tamamlama
 • Şefkat: Başkalarına ilgi gösterme
 • Grupla Çalışma: Başkaları ile işbirliği yapabilme
 • Sağduyu: Doğru kararlar verebilme
 • Problem Çözme: Bildiklerimizi ve öğrendiklerimizi karşımıza çıkan zor durumlarda kullanabilme yetisi

Belli bir program dahilinde verilen tüm bu değerlerin çocukların kişiliklerini ve gelecekteki kariyerlerini doğrudan etkileyeceği düşünülmektedir.

Düzce Kreş
Düzce Kreş

Kariyer Eğitiminin İlk Basamağı: Okul Öncesi Dönem

Düzce’de bulunan her kreş okul öncesi dönemin çocuğun ileriki yıllardaki başarılarını ve eğilimlerini de etkileyeceğinin bilinciyle hareket eder. Bu dönemde:

 • Çocukları tanıma
 • Çocuklarda meslek bilinci oluşturma
 • Çocukları izleme
 • Çocukların gelişim dosyalarının oluşturularak eksikliklerin giderilmesi (mesleki gelişimi de içeren bilgi ve görüşler vb.)
 • Mesleki oyunlara yer verme
 • Meslekleri tanıtma çalışmalarına yer verilerek çocukların ilgileri keşfedilebilir ve dolayısıyla kariyerlerinde önemli ipuçları elde edilebilir.

Özetle söylemek gerekirse okul öncesi dönemde ailede ve okulda verilen eğitimin neticelerini şu şekilde sıralamak mümkündür. Bunlar:

 • Sonraki eğitim-öğretim basamağına kolayca uyum sağlamalarına
 • Çocukların gerçek yaşamı daha erken dönemde fark etmeleri ve kendilerini geliştirmelerine
 • Gerçek yaşama daha kolay uyum sağlamalarına
 • Yaşamda daha başarılı olmalarına, yardımcı olacaktır.
Scroll to Top
Konuşmayı Başlat
Yardım İster misiniz?
Oyna ve Öğren Anaokulu Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi İçin Yazınız