Düzce Montessori Eğitimi Nedir? – Özel Düzce Oyna ve Öğren Anaokulu

Düzce Montessori Eğitimi Nedir?

Düzce Oyna Öğren Anaokulumuzda başlattığımız Montessori eğitimi, İtalya’nın ilk kadın doktoru olan Maria Montessori tarafından ilkeleri ve kuralları tanımlanarak başlatılmış bir eğitim çeşididir. Kendisi bir pedagog olan Maria Montessori, tasarladığı eğitim ile çocukların ihtiyaçlarını anlamaya çalışmıştır. Maria Montessori bu ihtiyaçlara uygun özel alan oluşturmanın temellerini saptamıştır. Montessori eğitimi bu bağlamda çocuğun yetenekleriyle ilgi alanlarını baz alır. Montessori’ye göre her çocuğun kendine göre bir öğrenme tarzının ve hızının olduğu kabul edilir; buna uygun bir eğitim süreci tasarlanması gerektiğini öne sürer.

Düzce Montessori eğitiminin artıları ve eksileri nelerdir?

Düzce Montessori eğitiminin artıları

  • Uygulamalı bağımsız öğrenmeye vurgu 

Montessori eğitimcisi ve Chronicles of a Momtessorian kitabının yazarı Anitra Jackson, “Bir Montessori ortamının en iyi yanı, çocukların kendi bireysel hızlarında çalışmasına, gelişmesine ve öğrenmesine izin vermesidir.” diyor.

  • Gelişmiş sosyal etkileşim

Zaman zaman çocukların diğer çocukların yaptıklarından nasıl etkilendiğini fark edebilirsiniz. Montessori, farklı yaşlardaki çocukları aynı öğrenme ortamlarında bir araya getirir. Böylece bu etkilenmeden olumlu olarak yararlanılmasını sağlar.  Jackson, bu karma yaş gruplarının, çocukların birbirlerinden öğrenmelerine, birbirlerine öğretmelerine dolayısıyla dahil etme ve kabul etme gibi yaşam becerilerini geliştirmelerine olanak tanıdığını ifade ediyor.

  • Bağımsızlık bir dayanak noktasıdır

Montessori mezunu ve Darling Web Design’ın sahibi Lexi Montgomery, “Geliştirdiğiniz güven duygusuna ve yaratıcı özgürlüğe değer verdim.” diyor. Montessori geçmişi, girişimcilik becerilerini geliştirmek için her zaman daha verimli olmuştur. Bu öğrenme sürecinde çocuklar çoğu zaman kendi kendilerine yönlendirildiğinden daha hızlı bir şekilde yeteneklerine güven duygusu kazanabilirler.

  • Öğrenmek için etkili bir sevgi

Bu eğitim felsefesi, öğrenme sevgisini teşvik etmeye çalışır. Bu özel fayda, tüm yaşamları boyunca çocuklarla birlikte kalabilir ve yaşadıkları deneyimler ve karşılaştıkları insanlar aracılığıyla çocuklarda itici bir güç haline gelebilir.

  • Özel ihtiyaçlar dahil

Maria Montessori’nin eğitim vizyonu, en başından beri özel ihtiyaçları olan çocukları hedefliyordu. Sadece zihinsel ve gelişimsel engellileri incelemekle kalmadı, aynı zamanda Özel Eğitim Öğretmenleri Enstitüsü’nün eş direktörlüğünü yaptı. 1907’de Roma’da haklarından mahrum bırakılmış çocuklar için ilk “Casa dei Bambini”yi (Çocuk Evi) bu temelden yola çıkarak kurdu. Montessori eğitiminin ilkelerinin çoğu özel ihtiyaçları olan öğrencilere iyi hizmet etmektir.

Montessori eğitiminde çocuklar farklı yaşlardaki diğer çocuklarla gruplanır ve üç yıl boyunca aynı öğretmene sahip olurlar. Böylece özel ihtiyaçları olan öğrenciler, akranlarına ayak uydurmak için daha az baskıya ve kendi hızlarında öğrenme ve büyümek için daha fazla özgürlüğe sahip olma şansını yakalarlar. Sınıf sürekliliği, özel ihtiyaçları olan öğrencilerin sınıfları içinde yakın bağlantılar kurmasına da yardımcı olabilir; bu da öğrenebilecekleri güvenli ve istikrarlı bir ortam sağlar.

Montessori’nin “çocuğu takip et” felsefesi, yalnızca özel ihtiyaçları olan çocukların değil, tüm çocukların bireyselleştirilmiş bir eğitim almasına olanak tanır. Bir Montessori eğitmeninin ders planında, her çocuğun adı, kendine özgü öğrenme stili için farklı hedefler ve fikirlerle birlikte olabilir. Böylelikle özel ihtiyaçları olan öğrenciler, kendi hızlarında öğrenirler.

düzce montessori 2
Düzce Montessori

Düzce Montessori eğitiminin eksileri

Düzce Montessori eğitiminin artıları olduğu kadar, bazı eksilerinin olduğu da uzmanlarca dile getirilmektedir.

  • Pahalı olabilir

Montessori okullarının fiyatlarını düşük tutması zordur. Çok sayıda dayanıklı ve yüksek kaliteli öğrenme materyalinin yanı sıra bu tür öğelerin küçük çocuklar için kullanımı konusunda uzun ve derinlemesine eğitim almak da pahalıdır. Düzce Oyna Öğren Anaokulu olarak, velilerimizi düşünen bir sistemimiz olduğu için, bütün imkanlarımızı zorlayarak eğitim ücretini en uygun seviyelerde tutuyoruz.

  • Herkese açık değil

Montessori eğitimi ne yazık ki bazı yerlerde sadece ayrıcalıklı ailelerin çocukları için verilmektedir. Maria’nın Montessori için orijinal vizyonunun hiçbir yerinde olmasa da, ne yazık ki gerçektir. Düşük gelirli öğrencilerin bu tür okullara gitmesini orantısız bir şekilde zorlaştırıyor. 

  • Müfredat bazıları için çok esnek olabilir

“Çocuğu takip etmek” , “çocuklar ne isterse onu yapsın” şeklinde yorumlanmamakla birlikte, daha az yapılandırılmış bir müfredattır.

Çocukların hızla ilerlemesini sağlamak öğretmene ve asistana bağlıdır. Aynı zamanda bazı konularda çocukların fazla rahat olmalarına yol açabilir.

Montgomery, kendi deneyimine bakarak müfredatın esnekliğini değiştirirdim, derken; matematik ve fen derslerine daha az, dil ve sanat derslerine ise daha fazla yer verdiğini belirtmektedir.

  • Bağımsızlık her şey değildir

Montessori, bağımsızlık duygusunu ve kendi kendine rehberli çalışmayı teşvik etmede güçlüdür. Ancak Montgomery’nin işaret ettiği gibi, istihdam durumları her zaman böyle değildir. Çok değerli olabilen girişimci zihniyet, öğrencilerin takım halinde işbirliği yapmasını ve katı bir otorite altında çalışmasını da zorlaştırabilir.

Montgomery’ye göre Montessori okulu size kendi şartlarınıza göre düşünmeyi öğretiyor. Bununla birlikte Montessori’de takım odaklı bir ortam olacaktır.

  • Sınıfın açık uçlu yapısı bazıları için göz korkutucu olabilir.

Çocuklar genel olarak sınıfta rutini ve düzeni sevme eğilimindedirler. Arka arkaya dizilmiş sıraların fiziksel engelleri bile bazı öğrenciler için bir rahatlık olabilir. Geleneksel sınıfların hiyerarşisi öğrencilere daha az özgürlük tanır, ancak düzenli, güvenli ve rutin hissettiren bir sınıf ortamı da sağlayabilir. Montessori sınıfları hareket ve değişime izin verecek şekilde inşa edilmiştir ve öğretmenler doğrudan talimat vermekten çok rehberlik etme eğilimindedirler. Bu durum, aşılmaz bir engel olmasa da, kesinlikle akılda tutulması gereken bir şeydir.

Montessori Eğitim Kursu 

Montessori eğitmenliği yapabilmek için MEB Onaylı veya Üniversite Onaylı Montessori Sertifikası gereklidir. Söz konusu sertifikaları özel kuruluşlar veya üniversitelerden almak mümkündür.

Sahte Montessori Sertifikaları İle İlgili Duyuru

Uluslararası Montessori Okulları Eğitim Derneği (UME) internet sayfasında sahte Montessori Sertifikaları ile ilgili bir duyuruya da yazımızda yer vermek istedik.

Montessori Eğitmen Eğitimi

Montessori eğitmenliği sertifikasını almak isteyenler çeşitli özel kurum ya da üniversitelere başvurabilirler.

Montessori eğitimi nasıl uygulanır?

Montessori eğitiminde çocukların ilgi alanları tespit edildikten sonra çocuklar özgür seçimler yapmaya yönlendirilirler. Öğrenciler güne denge yürüyüşleri ile başlar. Öğrenciler daha sonra kendilerine en uygun olan aktivitelerle eğitime devam ederler. Montessori eğitiminde aile, öğrenci ve öğretmen işbirliği içerisindedirler. Öğrencinin öğrenme hızı doğrultusunda eğitim verilir. Bu eğitim sisteminin zihinsel engelli çocuklara da uygulandığını düşünürsek bilginin sadece akılla değil el yordamıyla da öğrenildiğini görürüz. Bu durum soyut kavramların, somut kavramlarla anlaşılmasını sağlar. Zihinsel kavramlar hissetme metoduyla zihne yerleştirilir. Hata kontrolünü kendisi yapan çocuk bu sayede öğrenmeyi de yetişkinden bağımsız bir şekilde yapar. Bu eğitimde kullanılan araç ve gereçler özel olarak seçilmiştir. Bunlar; koordinasyon aletleri, prizmatik boyutlarda küpler ve üçgenler, ahşap dominolar, ağırlık tüpleri gibi gereçlerdir. Her yaş seviyesine göre farklı materyaller kullanılır. 

Montessori Eğitiminde Okuma Yazma

Montessori okullarında okuma yazma eğitimi “kendi kendine eğitim” ilkesi çerçevesinde yapılmaktadır. Doğrudan doğruya materyaller aracılığıyla yapılan Montessori Sistemi’nde okuma ve yazma eğitimi yazmanın öğrenilmesi ve okumanın öğrenilmesi olarak iki aşamada gerçekleşir. İşe öncelikle yazı yazmayı öğrenmekle başlanır ve daha sonra okuma öğrenilir. Ancak bu iki aşama Montessori Sistemi’nde birbirleriyle kaynaştığı için yazı yazmanın öğrenilmesi için kullanılan süreçler okumak için de bir ön hazırlık niteliği taşır. Konuya ilgi duyanlar Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi’nden daha geniş bilgi edinebilirler. 

Montessori Terminolojisi

Montessori eğitiminin kendine özgü terminolojisini merak edenler aşağıdaki yazıya göz atabilirler. 

Neden Montessori Eğitimini Seçmelisiniz

Bu konuyla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.

İslam Eğitimi İle Montessori Eğitiminin Karşılaştırılması 

İslam eğitimi ile Montessori benzer noktaları olduğu bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuştur. Montessori eğitim sistemi ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması ile ilgili makaleye göz atmak isteyebilirsiniz.

Scroll to Top
Konuşmayı Başlat
Yardım İster misiniz?
Oyna ve Öğren Anaokulu Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi İçin Yazınız