Montessori Eğitimi – Özel Düzce Oyna ve Öğren Anaokulu

Montessori Eğitimi

Düzce Montessori

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve okul öncesi çocukların ortak noktası nedir? 2018’de e-ticaret kralı, düşük gelirli Montessori anaokullarını finanse etmek için 1 milyar dolar taahhüt etti. Bunu bilmiyor olabilirsiniz. Ancak teknoloji devi Google’ı kuran Larry Page ve Sergey Brin’in yanı sıra ünlü sporcular, müzisyenler ve aktivistler gibi Bezos’un kendisi de Montessori eğitimi aldı. Bu göz alıcı bağış ile bir Montessori programında eğitim görmüş bazı önde gelen şahsiyetleri duymak Montessori eğitiminin ne olduğu konusunda siz değerli velilerde merak uyandırabilir. Bu benzersiz eğitim öğretim tarzı olan Montessori eğitimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edebilirsiniz.

Maria Montessori

Montessori Eğitimi Nedir?

Montessori eğitimi bir asır önce zamanın ötesinde bir kadın, Dr. Maria Montessori tarafından geliştirilen yenilikçi, çocuk merkezli bir eğitim yaklaşımıdır. Montessori eğitiminde her çocuğun bireysel becerileri ve ilgi alanlarına göre, farklı öğrenme hızına sahip olduğu kabul edilir. Amerikan Montessori Topluluğu, Montessori Eğitimi  metodunun yüksek doğrulukta uygulanması için 5 bileşeni kriter olarak kabul etmektedir.

Montessori Eğitimi Ne Demek?

Maria Montessori (1870-1952), çocuk gelişimi konusunda erken dönem uzmanlarından biriydi. Çocukların doğal bir merak ve bilgi açlığı ile motive olduklarına inanıyordu. Bir çocuğun, zorlamak yerine kendi seçimiyle öğrenmenin güçlendirilmesini deneyimlemesine izin verilirse ve öğrenme becerileri geliştirilirse, çocuğun gelecekteki öğrenme durumlarını en üst düzeye çıkarmak için benzersiz bir konumda olacağını hissetti. Dr. Montessori, öğretmen merkezli bir sistem paradigmasını öğrenci merkezli bir sisteme kaydırarak eğitim uygulamasında devrim yarattı. Bir okulun amacının, çocuğu sadece gerçeklerle doldurmak değil, çocuğun doğal öğrenme arzusunu geliştirmek olması gerektiğine inanıyordu. Montessori eğitimi “İnsan doğuştan iyiye yöneliktir ve esas amacı kendini ispatlamaktır.” bakış açısını benimserken merkezinde çocuk, öğretmen ve çevrenin dinamik üçlüsü vardır. Öğretmenler çevre hazırlayıcısı pozisyonunda olup çocuğun ilgi alanlarına, öğrenme hızlarına, kişilik özelliklerine, yeteneklerine göre planlamalar yapar. Hazırlanan bu sınıf ortamı öğrencilerin birbirlerinden öğrenmelerini destekleyecek şekilde düzenlenir. Montessori yaklaşımının bakış açısı; ‘Kendim yapabilmem için bana yardım et’ şeklinde özetlenebilir. Montessori eğitimi, eğitimde metodu değil, insanın kişilik özelliklerinin göz önüne alınmasını savunur. 

Montessori Eğitiminin 5 Temel Bileşeni

 1. Eğitimli Montessori öğretmenleri: Düzgün bir şekilde sertifikalandırılmış bir Montessori öğretmeni, aslına uygun Montessori’yi uygulamak için gerekli beceri ve uzmanlığa sahiptir.
 2. Çoklu yaş sınıfı: 3 yıllık sınıflar, öğrenciler arasında mentorluğu kolaylaştırır ve liderlik gelişimini teşvik eder.
 3. Montessori materyallerini kullanmak: Montessori’nin ayırt edici özelliği, öğrenmeye uygulamalı bir yaklaşım sağlayan özel olarak tasarlanmış materyallerdir.
 4. Montessori eğitiminde çocuklara yönelik çalışma: Öğrencilere, içsel motivasyona ve sürekli ilgiye yol açan, kendi seçtikleri işleri yapmaları için şans verilir.
 5. Montessori eğitiminde kesintisiz çalışma süreleri: Uzatılmış bir “özgür seçim” dönemi, öğrencilerin kendi hızlarında ve kesintisiz çalışmalarını sağlar. 

Montessori Eğitimi Çocuğa Ne Kazandırır?

 • Öğretilmek istenenler somut ve eğlenceli bir hale getirilerek çocuklara sunulur. 
 • Montessori eğitim sisteminde her çocuğun geçtiği farklı kritik dönemler dikkatle gözlemlenip doğru bir şekilde değerlendirilir. Böylece çocukların bireysel gelişimlerine katkıda bulunulur.
 • Montessori eğitiminde sınıflarda, serbest çalışma alanları kullanılır. Çocuklar bu alanlarda hangi materyallerle ne kadar meşgul olmak istediklerine kendileri karar vererek öz disiplin ve sorumluluk sahibi olurlar. 
 • Çocuklar dikkatlerini yoğunlaştırmayı öğrenir, böylelikle konsantrasyonları gelişir. 
 • Sınıf düzeninden çocuklar kendileri sorumludur. Böylece düzenli olmayı öğrenirler. 
 • Öğrenciler materyalleri sırayla inceleyerek sabretmeyi de öğrenmiş olur.
 • Başkalarının hakkına saygılı olma kazanımı gelişir. 
 • Sosyalleşme imkanı bulurlar ve duygularını en doğru şekilde nasıl ifade edeceklerini öğrenirler.
 • Özgüven, bağımsızlık ve sorumluluk duyguları gelişir.
 • Disiplini içselleştirirler.
 • İşbirliği halinde olmayı ve yardımlaşmayı öğrenirler.
 • Başkalarına karşı empati kurmayı öğrenirler.
 • Problemle karşılaşan öğrenciler bu problemi çözmek için çaba gösterirler
 • Başkalarına ve kendilerine karşı saygı duyarlar.

Montessori Eğitim Sertifikası Nasıl Alınır?

Montessori eğitim sisteminin normal eğitim sisteminden farkı öğrenciye çok fazla müdahale edilmemesidir. Bu sistemde büyük bir sınıf vardır ve öğrenci sınıftaki materyallerle gününü geçirir. Öğretmen alışılagelmiş eğitim sistemindeki gibi çok bilen ve anlatan rolünde değil, ortamı hazırlayan, düzenleyen, kriz anında orada olan ve çocuğu gözlemleyen kişidir. Bu eğitim, çocukların öz benliklerinin gelişiminde önemli yer tuttuğu için ülkemizde artık çok talep edilen eğitimler arasında yer almaktadır. Hızla Montessori okulları açılmakta ve sayıları artmaktadır. ‘‘Montessori eğitim sertifikası nasıl alınır?’’ sorusu da bu gelişmelere paralel olarak artmaktadır. Bu alanda eğitim veren eğitim programı sayıları da hızlı bir artış eğilimindedir. Örgün eğitim ve uzaktan eğitim veren MEB onaylı veya üniversite onaylı Montessori eğitim sertifikası veren birçok kurum bulunmaktadır. 

Montessori
Montessori

5 Maddede Montessori Eğitim Materyalleri

 1. Günlük yaşam becerileri materyalleri: Montessori eğitimiyle çocuğun ilk kez tanıştığı günlük yaşam becerileri materyalleri, çocuk için ev ve okul arasında rahat bir geçiş sağlamaktadır. Çocuk bu materyallere evde her zaman rastlamaktadır.
 2. Duyu eğitimi materyalleri: Çocuğun duyularını etkileyerek çalıştırır. Beş duyu organımız bizlerin dünyaya açılan pencereleri olduğundan insan beyni hayatının ilk yıllarında ne kadar çeşitli dokulara, görüntülere, tatlara, seslere ve kokulara maruz kalırsa o kadar gelişkin olur.
 3. Matematik materyalleri: Maria Montessori’nin zarif dehasını kanıtlar gibidir. Çocuk matematiği zor olduğu ön yargısıyla değil, bir çeşit oyun, zevkli bir iş olarak öğrenmesi için materyaller sade ve rahatça anlaşılabilecek şekildedir. İlk deneyimlerinden zevk alan  çocuk için artık matematikten korkması için bir neden yoktur.
 4. Dil bilgisi materyalleri: Çocuklara doğal bir süreçte yeni kavramlar ve yeni kelimeler öğretilir. Böylece çocuğun sözcük dağarcığı genişletilir, dil hakimiyeti güçlendirilir.
 5. Kozmik eğitim materyalleri: Dünyanın kendi mükemmel oluşumunu ve detaylarını çocuklara sunarak onların hayal dünyalarını harekete geçirir. Çünkü gerçeklerle ilişki kurmak çocukta ilgi uyandırdığı ve ilham verdiği için detayların gerçekliklerini araştırmak yeterli olur. Çocuk anlatılanların ışığında artık gerçeği düş gücü sayesinde oluşturabilir.

Montessori Eğitim Materyallerinin Özellikleri

 • Montessori materyalleri çocuklara öğretmen tarafından özel bir şekilde sunulur. Materyali raftan alıp rafa geri kaldırma sürecine kadar özelliklerini anlatır. Öğretmen materyali sunduktan sonra çocuk bu materyalde uzmanlaşana kadar kendi başına çalışabilir. Materyali başarılı şekilde tamamlamış ve uzmanlaşmış çocuk artık isterse yeni fikirler üreterek materyali geliştirebilir.
 • Çocuklar, kendilerine sunulmuş materyaller içinden istediğini seçip çalışma özgürlüğüne sahiptir.
 • Çocuk bir materyalde uzmanlaştığında diğer bir üst seviye materyale geçebilir.
 • Her bir materyal tek bir kavramı öğrettiği için öğrenmede fazla zorluk çekilmez. Zorluğun ortadan kaldırılması sayesinde, çocuklarda anlam karmaşası olmaz. Çocuklar tek bir kavram üzerine yoğunlaşarak daha iyi öğrenirler.
 • Her bir materyalden sınıfta bir adet bulunduğu için her çocuk istediği materyali seçme özgürlüğüne sahiptir. Ancak o materyalle bir başka arkadaşı çalışıyorsa arkadaşının çalışmasını bitirmesini beklemek durumundadır.
 • Her materyalin hata kontrolü bulunduğu için bu hata kontrolü çocuğa kendi öğrenmesini değerlendirme imkanı sunar. Böylece çocuk herhangi bir yetişkinin onayına ihtiyaç duymadan bağımsız çalışmasına ve öz denetimine olanak sağlar.

Düzce Oyna Öğren Anaokulu’nda Montessori Eğitimi 

Biz de Düzce Oyna Öğren Anaokulu olarak siz değerli velilerimize çocuklarınıza daha fazla katkı sağlamak adına Montessori eğitim metodunu uyguladığımızı gururla belirtmek isteriz. Siz de çocuklarınızın bu eğitim sisteminden yararlanması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Scroll to Top
Konuşmayı Başlat
Yardım İster misiniz?
Oyna ve Öğren Anaokulu Temsilcisi
Size Yardımcı Olabilir miyiz?